Deep-Cycle Acid Batterier

Djupurladdningsbatteriet (Deep-Cycle) är utformad för att ge en stadig strömmängd under en lång tidsperiod. Batteriet är också utformad för tåla djupurladdningar om och om igen (något som t ex skulle förstöra ett bilbatteri mycket snabbt). För att åstadkomma detta innnehåller Deep-Cycle batterierna större block.