SHERPA 100 MiniLoaders

SHERPA 100 MiniLoaders

Vi har salufört Skidster sedan 1990 som tyvärr nu har gått ur produktion. Reservdelar service och support kommer självklart fortsättningsvis att finnas.

Nu finns i stället ersättaren Sherpa som i princip är en förbättrad Skidster.

Sherpa tillveras i hög kvalitet i Holland av Hanenbergs och kommer att saluföras av oss framöver.

http://www.sherpaminiloaders.com

Rumec Service